Ewa Machowska

Ewa Machowska

alert('Witaj, przychodzisz tutaj, a ja właśnie testuję skrypty');