Weronika Zadworna

Weronika Zadworna

alert('Witaj, przychodzisz tutaj, a ja właśnie testuję skrypty');